♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Saturday, May 11, 2013

USB Disk Security v6.2.0.24 Full

ဒီ software ေလးကေတာ့သူငယ္ခ်င္းမ်ားသိျပီးသားေလးပါ Autorun virus ႏွင့္ အျခား
Trojan အမ်ိဳးအစား virus မ်ားကုိ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကိုသတ္ ႏိုင္ပါတယ္။ Full version ျဖစ္ဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္ Full Version အတြက္ Keygen ပါ၀င္ပါတယ္။

Size ~ 4.6 MB
download here!

No comments:

Post a Comment