♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Wednesday, April 24, 2013

၀ိဇၹာ(ကာတြန္း)စာအုပ္မ်ား (၂၇ အုပ္)


Posted by : White Datha Wednesday, March 20, 2013
Photo: ၀ိဇၹာ(ကာတြန္း)စာအုပ္မ်ား (၂၇ အုပ္)

(၁)လူႏွင့္အခ်စ္
http://www.mediafire.com/?ih9cjg451sli6ep

(၂)ေတာင္တန္းႏွင့္တူေသာေယာက္်ားမ်ား
http://www.mediafire.com/?bvcj5fr1q65w1ya

(၃)ေရႊျပည္သာမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္
http://www.mediafire.com/?v68yrnducj68w1h

(၄)ကြ်န္ေတာ္မသိေသာ ေကာင္းကင္ဘံု
http://www.mediafire.com/?cluce63w4lk5b87

(၅)ၾကိဳးျပတ္ေနေသာ ပတၱလားသံသည္ ပို၍ခ်ိဳျမ၏
http://www.mediafire.com/?5w8tep6uda1drr9

(၆)လူႏွင့္အိမ္ရာ
http://www.mediafire.com/?3t0o0py9b3gjlub

(၇)လူႏွင့္အခ်ိန္
http://www.mediafire.com/?d1bpyfrfvxw4kgk

(၈)လူႏွင့္မ်က္ႏွာ
http://www.mediafire.com/?haynajr00ciimd5

(၉)လျခမ္းေကြးေကြး ညေရးေရး အပါအ၀င္ ဗီတာမင္စာစုမ်ား
http://www.mediafire.com/?j4picydqjss9wjb

(၁၀)မွ်တေသာမိုးေရ အပါအ၀င္ဗီတာမင္းစာစုမ်ား
http://www.mediafire.com/?il8u54bkzqg1h65

(၁၁)ပန္းတစ္ပြင့္၏ ရနံ႕ခက္ဆစ္
http://www.mediafire.com/?1qurhjg1ljdfbra

(၁၂)တိမ္ျဖိဳလမင္း
http://www.mediafire.com/?eks74tq2q4fl7el

(၁၃)တစ္ရြာလံုးႏွင့္တစ္ေယာက္
http://www.mediafire.com/?u7qyk24edtsftxc

(၁၄)ညီမေလးျငိမ္း (၁)
http://www.mediafire.com/?kc4793okp3rrgbd

(၁၅)ခ်စ္ေသာ ဗြန္ဂို
http://www.mediafire.com/?d59rd0199q7eq08

(၁၆)ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း
http://www.mediafire.com/?9oi9wkqprdpbsym

(၁၇)ဘံုျမင့္စံ
http://www.mediafire.com/?j7qsmwyec9ty7jy

(၁၈)ေရႊအဆင္း ေခတ္ျပိဳင္မွတ္စုမ်ား
http://www.mediafire.com/?lrzaujt52bo75zd

(၁၉)ေမတၱာျဖန္းမွ လန္းဆန္းမယ္သာယံု
http://www.mediafire.com/?u4uu4wpkil3qjrw

(၂၀)အျပာေရာင္ရင္ခြင္ေအာက္က ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္တဲ့ခ်စ္သူ
http://www.mediafire.com/?uuz3vy6fwytgin8

(၂၁)အခ်စ္သည္ပံုျပင္ မဟုတ္ပါ သို႕ေသာ္ ပံုျပင္ထဲ၌ အခ်စ္ရွိသည္
http://www.mediafire.com/?ilcx4sjznzqq2xq

(၂၂)ကြ်န္ေတာ္၏ဓါတ္တိုင္
http://www.mediafire.com/?qs666zcayd55ol4

(၂၃)ေရႊအိုေရာင္မွတ္တမ္း
http://www.mediafire.com/?3p7evy4e2z5atvm

(၂၄)ဟိုတုန္းကလိုလူစား
http://www.mediafire.com/?lefbdbcwb7oe9kk

(၂၅)သေႏၶႏွင့္အျခားဗီတာမင္စာစုမ်ား
http://www.mediafire.com/?pltlpt55k6e5tj6

(၂၆)လူေတြအားလံုးကိုေပ်ာ္ေစခ်င္လိုက္ႏွင့္ ဗီတာမင္စာစုမ်ား
http://www.mediafire.com/?12icj8r5o55qs73

(၂၇)လူပ်ိဳတို႕၏မွတ္စုမ်ား
http://www.mediafire.com/?ak3c6m8qkbmdzo6


(၁)လူႏွင့္အခ်စ္
http://www.mediafire.com/?ih9cjg451sli6ep

(၂)ေတာင္တန္းႏွင့္တူေသာေယာက္်ားမ်ား
http://www.mediafire.com/?bvcj5fr1q65w1ya

(၃)ေရႊျပည္သာမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္
http://www.mediafire.com/?v68yrnducj68w1h

(၄)ကြ်န္ေတာ္မသိေသာ ေကာင္းကင္ဘံု
http://www.mediafire.com/?cluce63w4lk5b87

(၅)ၾကိဳးျပတ္ေနေသာ ပတၱလားသံသည္ ပို၍ခ်ိဳျမ၏
http://www.mediafire.com/?5w8tep6uda1drr9

(၆)လူႏွင့္အိမ္ရာ
http://www.mediafire.com/?3t0o0py9b3gjlub

(၇)လူႏွင့္အခ်ိန္
http://www.mediafire.com/?d1bpyfrfvxw4kgk

(၈)လူႏွင့္မ်က္ႏွာ
http://www.mediafire.com/?haynajr00ciimd5

(၉)လျခမ္းေကြးေကြး ညေရးေရး အပါအ၀င္ ဗီတာမင္စာစုမ်ား
http://www.mediafire.com/?j4picydqjss9wjb

(၁၀)မွ်တေသာမိုးေရ အပါအ၀င္ဗီတာမင္းစာစုမ်ား
http://www.mediafire.com/?il8u54bkzqg1h65

(၁၁)ပန္းတစ္ပြင့္၏ ရနံ႕ခက္ဆစ္
http://www.mediafire.com/?1qurhjg1ljdfbra

(၁၂)တိမ္ျဖိဳလမင္း
http://www.mediafire.com/?eks74tq2q4fl7el

(၁၃)တစ္ရြာလံုးႏွင့္တစ္ေယာက္
http://www.mediafire.com/?u7qyk24edtsftxc

(၁၄)ညီမေလးျငိမ္း (၁)
http://www.mediafire.com/?kc4793okp3rrgbd

(၁၅)ခ်စ္ေသာ ဗြန္ဂို
http://www.mediafire.com/?d59rd0199q7eq08

(၁၆)ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း
http://www.mediafire.com/?9oi9wkqprdpbsym

(၁၇)ဘံုျမင့္စံ
http://www.mediafire.com/?j7qsmwyec9ty7jy

(၁၈)ေရႊအဆင္း ေခတ္ျပိဳင္မွတ္စုမ်ား
http://www.mediafire.com/?lrzaujt52bo75zd

(၁၉)ေမတၱာျဖန္းမွ လန္းဆန္းမယ္သာယံု
http://www.mediafire.com/?u4uu4wpkil3qjrw

(၂၀)အျပာေရာင္ရင္ခြင္ေအာက္က ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္တဲ့ခ်စ္သူ
http://www.mediafire.com/?uuz3vy6fwytgin8

(၂၁)အခ်စ္သည္ပံုျပင္ မဟုတ္ပါ သို႕ေသာ္ ပံုျပင္ထဲ၌ အခ်စ္ရွိသည္
http://www.mediafire.com/?ilcx4sjznzqq2xq

(၂၂)ကြ်န္ေတာ္၏ဓါတ္တိုင္
http://www.mediafire.com/?qs666zcayd55ol4

(၂၃)ေရႊအိုေရာင္မွတ္တမ္း
http://www.mediafire.com/?3p7evy4e2z5atvm

(၂၄)ဟိုတုန္းကလိုလူစား
http://www.mediafire.com/?lefbdbcwb7oe9kk

(၂၅)သေႏၶႏွင့္အျခားဗီတာမင္စာစုမ်ား
http://www.mediafire.com/?pltlpt55k6e5tj6

(၂၆)လူေတြအားလံုးကိုေပ်ာ္ေစခ်င္လိုက္ႏွင့္ ဗီတာမင္စာစုမ်ား
http://www.mediafire.com/?12icj8r5o55qs73

(၂၇)လူပ်ိဳတို႕၏မွတ္စုမ်ား
http://www.mediafire.com/?ak3c6m8qkbmdzo6

No comments:

Post a Comment