♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Friday, May 3, 2013

Nokia Phone ေတြ အတြက္ Firmware ကို Navifirm+ နဲ႕ ဆြဲဖို႕ အဆင္မေျပ Error ၾကံဳေနရသူမ်ားအတြက္ ပါ။

1. Latest version of Nokia Suite (version 2013_13_4_4 download from Nokia site)
ftp://218.93.201.36/pub/upload/nokia/Nokia_Care_Suite_PST_5.0_2013.1.3.4.rar
2. usergroupsconfiguration.cfg file
You can download the ‘usergroupsconfiguration.cfg’ file from HERE
http://www.mediafire.com/?r0up8y7tyku1k11
Alternate LINK to both files.
Installation:
1. First install Nokia Suite. Do not run after the installation is finished.
Nokia Care Suite Installation
2. After Nokia Suite installs, copy and replace the usergroupsconfiguration.cfg file to C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Care Suite\Product Support Tool For Store 5.0 if you’re running a 64-bit version of Windows. OrC:\Program Files\Nokia\Nokia Care Suite\Product Support Tool For Store 5.0 if on 32-bit.
Running Nokia Suite and Downloading the firmware:
1. Open Nokia Suite. And select ‘Product Support Tool For Store 5.0′
Application Launcher
2. When prompted, select ‘CareSuite External’ then hit ‘Sign-in’ button.

Sign in
3. From the Menu, select Tools, then ‘Firmware Download’
Firmware Download
4. Now enter the product code of your device, hit ‘Check Online’ button, to check the latest firmware version of your product code.
Download Firmware
5. Then ‘tick’ ‘Optional Content Files and ‘Download’ to save your firmware.
6. Wait a few minutes for your files to download :)
7. You may now manually flash your Nokia device with the firmware you just downloaded.
CREDIT TO Blinkthink 

No comments:

Post a Comment