♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Monday, May 20, 2013

ေရြွေစ်း ေငြေစ်း ၾကည့္ခ်င္သူေတြအတြက္ ပါ ......

ၿမန္မာ app ေလးပါဘဲ..... ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ ၿပဳလုပ္ေပးထားတာပါ google play မွာေဒါင္းနုိင္ပါတယ္.... https://www.box.com/s/vs2q8t79j1fz4iuf6gdi Photo: ေရြွေစ်း ေငြေစ်း ၾကည့္ခ်င္သူေတြအတြက္ ပါ ...... ၿမန္မာ app ေလးပါဘဲ..... ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ ၿပဳလုပ္ေပးထားတာပါ google play မွာေဒါင္းနုိင္ပါတယ္....

 https://www.box.com/s/vs2q8t79j1fz4iuf6gdi

No comments:

Post a Comment