♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Monday, May 13, 2013

လွ်ပ္စစ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ Circuit တည္ေဆာက္ဖုိ႕.တြက္ခ်က္ဖို႕အသံုးျပဳရတဲ့Yenka Electronics Software ပါ။

လွ်ပ္စစ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ Circuit တည္ေဆာက္ဖုိ႕.တြက္ခ်က္ဖို႕အသံုးျပဳရတဲ့Yenka Electronics Software 
ေလးလိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့အစ္ကိုအတြက္ Download ခ်လို႕ရမယ့္ ဆိုဒ္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
Download လုပ္တဲ့အခါ ေရြးခ်ယ္စရာသံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္ Windows , Mac , Linux ဆိုၿပီးေခါင္းစဥ္ သံုးမ်ိဳးရွိပါ
တယ္။ Yenka for windows ဆိုတာကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး Download ခ်ရပါ့မယ္။
===>Download Here<===

No comments:

Post a Comment