♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Wednesday, May 8, 2013


ဖုန္း Ringtone မ်ား

ဖုန္း Ringtone မ်ား
About Ringtone Ringtone Name : What makes you Beautiful
Artist: One Direction
 
ဒီမွာႏိွပ္၍ေဒါင္းပါ
 

Phone Ringtones: နင္ျပန္လာမယ့္အခ်ိန္ (Bunny Phyoe ၊ လႊမ္းပုိင္ ၊ နႏၵာထြန္းတင္)

 

ဒီမွာႏိွပ္၍ေဒါင္းပါ

Phone Ringtones: ေခတၱအေ၀း ( Bunny Phyo)

 

ဒီမွာႏိွပ္၍ေဒါင္းပါ

Ringtone Name : အခ်စ္ရိပ္ညေန
Artist: ၀ုိင္းစုခုိင္သိန္း


Ringtone အားနားဆင္ရန္ ဒီမွာႏိွပ္၍ေဒါင္းပါ

 

No comments:

Post a Comment