♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Wednesday, April 24, 2013

ပိဋကတ္ေတာ္လာ ပုဂံေခတ္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ - ဦးမ်ိဳးညြန္႕(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)


Posted by : White Datha Sunday, March 17, 2013

No comments:

Post a Comment