♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Monday, May 20, 2013

ေရႊေစ်း၊ ေငြေစ်း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ တေန႕တာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ေရႊေစ်း၊ ေငြေစ်း အျပင္ ကမာၻ႕ေရႊေစ်း၊ တို႕ကို Gtalk တြင္ Bolt တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါၿပီ။ Gtalk တြင္ Add လုပ္ထားရမည့္ Bolt Address မွာ - ( myanmar.exchange@gmail.com, myanmar.exchange.25@gmail.com ) တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသာ အခ်ိန္အတြင္းမွာဘဲ Accepted ျဖစ္သြားပါမယ္။ Myanmar.Exchange Bolt တြင္ ဤသို႕ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ " FEC " လို႕ ရိုက္ထည့္ပါက ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ FEC ဝယ္ေစ်း၊ ေရာင္းေစ်း ေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ " USD " လို႕ ရိုက္ထည့္ပါက ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ US Dollar ဝယ္ေစ်း၊ ေရာင္းေစ်း ေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ " SGD " လို႕ ရိုက္ထည့္ပါက ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ Singapore Dollar ဝယ္ေစ်း၊ ေရာင္းေစ်း ေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ " exchange " လို႕ ရိုက္ထည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ( FEC, USD, SGD, CNY, INR, THB, MYR ) စသည္တို႕၏ တေန႕တာ Exchange Rate ေတြကို ျမန္မာ က်ပ္ေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ " World Dollar " လို႕ ရိုက္ထည့္ပါက ကမာၻ႕ေဒၚလာေစ်းကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ Exchange Rate ကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ " Gold " လို႕ ရိုက္ထည့္ပါက ရန္ကုန္ ေရႊေစ်း၊ မႏၲေလး ေရႊေစ်း၊ ကမာၻ႕ ေရႊေစ်း ေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ " Time " လုိ႕ ရိုက္ထည့္ပါက ျမန္မာ့ စံေတာ္ခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ " About " လုိ႕ ရိုက္ထည့္ပါက ဤ ဝန္ေဆာင္မွဳကို Service ေပးသည့္ အဖြဲ႕၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ " Help " လို႕ ရိုက္ထည့္ပါက myanmar.exchange Bolt တြင္ မည္သို႕ ရိုက္ထည့္ ရွာေဖြႏိုင္သည္ကို လမ္းညြန္ေပးသည့္ Guide က်လာပါမည္။ ဤ ဝန္ေဆာင္မွဳကို - Soft-Gate Technology Group Building(E), Room-506, 5th Floor, Aung Chan Thar Housing, East Shwe Gon Daing Street, Bahan Township, Yangon, Myanmar Phone: 01555466, 095024061, 0173081488 Email : softgate.myanmar@gmail.com, realtime.information@gmail.com အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

1 comment: