♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Monday, May 13, 2013

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွဟာသကာတြန္းမ်ားဖတ္ရေအာင္

အယင္ႏွင္ ့မတူေစရန္  ဘေလာက္စာမ်က္ႏွာကေလးမွာ ျပည္ ့ျပည္ ့စုံေလးဖတ္ရအာင္
မိမိသေဘာက်ရာေရြးခ်ယ္ဖတ္ရေအာင္ အခန္းအသီးမွ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္၊
ကိုင္းဖတ္လိုက္ရေအာင္၊
 ေရွ့ဆက္ဖတ္လိုက္ပါအုန္း 
ေနာက္တစ္ပါတ္မွာ ျပန္ဆုံႀကတာေပါ ့ ၊သတင္းစာေလးေတြဆက္ဖတ္လိုက္ပါအုန္း။

No comments:

Post a Comment