♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Tuesday, May 7, 2013

Phone နဲ ့ကြန္ပ်ဳတာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္နည္း အသံုးျပဳလမ္းညႊန္ ( Android-Java-ios)

Android -Java- ios ဖုန္းအမ်ိဳးအစံုမွာ အင္တာနက္လိုင္း ဖြင့္နည္းႏွင့္ အသံုးျပဳနည္းမ်ား


Download - ကြန္ပ်ဳတာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္နည္း

No comments:

Post a Comment