♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Monday, May 13, 2013

Electronic Circut ပတ္လမ္း ေရးဆြဲလိုသူ မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး..CadSoft Eagle Professional 6.3 Full Version (45 MB)Electronic Engineer ေတြနဲ႕ Electronic ပညာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားေနတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ..Circut Layout ,Board Layout , 3DCircut ပတ္လမ္းေတြ စတဲ့..စတဲ့..Electronic Design မ်ားကို အထူးျပဳဒီဇိုင္းေရးဆြဲေနတဲ့ ပညာရွင္ေတြ..ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ အင္မတန္မွေကာင္းမြန္တဲ့ Software ေကာင္းေလးတစ္ခုျဖစ္ပါ
တယ္။ ျပည္ပက ပညာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အခ်က္ ဒီ Software နဲ႕ Computer MotherBoard Circut Design ကိုတြက္ခ်က္ ေရးဆြဲႏိုင္တဲ့ အထိကို အသံုး၀င္ပါတယ္တဲ့ခင္ဗ်ာ။ Electronic Circut ပတ္လမ္းဆြဲတဲ့ Software File Size ေသးငယ္တာကိုမွ လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ အစ္ကိုအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေသးငယ္ဆံုး Software တစ္ခုျဖစ္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ကဲ..အေသးစိတ္အခ်က္
အလက္ေတြကိုေတာ့ ေအာက္မွာဆက္ဖတ္လုိက္ပါဦးေနာ္။
EAGLE PCB DESIGN SOFTWARE
The name EAGLE is an acronym, which stands for Easily Applicable Graphical Layout Editor. This award winning software offers user friendly, powerful and affordable solutions for PCB design, including Schematic Capture, Board Layout and Autorouter. User Language Programs enable features such as simulation and 3D Visualization.
Other Feature
Schematic Editor
# Up to 999 sheets per schematic
# Icon preview for sheets
# Sorting sheets with Drag&Drop
# Cross references for nets
# Automatic generation of contact cross references
# Simple copying of parts
# Replace function for parts without loss of consistency between schematic and layout
# Online Forward&Back Annotation between schematic and board
# Automatic generation of supply connections
# Automatic board generation
# Electrical Rule Check (error check in the Schematic and consistency check between Schematic and Layout)
# User Defined Net Classes for Via Size Wire Width and Clearance

Layout Editor
# 4 x 4m (about 150 x 150 inch)
# Full SMD support
# Support of Blind and Buried vias
# Rotation of objects in arbitrary angles (0.1degree steps)
# Components can be locked against moving
# Texts can be placed in any orientation
# Dynamic calculation of signal lines while routing the layout
# Magnetic pads function
# Tracks can be drawn with rounded corners in any radius
# Mitering to smooth wire joints
# Design Rule Check for board layouts (checks e.g. overlaps measures of pads or tracks)
# Copper pouring (ground plains)
# Package variants support
# Differential pair routing
# Meander command for length compensation of signals
# Support of assembly variants
# User definable free programmable User Language to generate data for mounting machines test equipments milling machines or any other data format
# Output of manufacturing data for pen plotters photo plotters and drilling machines with the CAM Processor

Autorouter
# Fully integrated into basic program
# Routing grid down to 0.02 mm (about 0.8 mil)
# Basic engine for the Follow-me-router a tool that supports you in manual routing; the trace of a selected signal will be calculated automatically
# Ripup&Retry algorithm
# User definable strategy by cost factors
# No placement restrictions
# Uses the layout’s Design Rules
# Change between manual and automatic routing at any time
# Up to 16 signal layers (with user definable preferred directions)
# Full support of Blind and Buried vias
# Takes into consideration various net classes
or
4 Shared Account : Email : mailserver.npt@gmail.com Passwords: 12213456

No comments:

Post a Comment