♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Monday, May 20, 2013

hiden

မိမိရဲ့ photo , video , sms , contant စသည့္ personal ေလးေတြကို သူမ်ားမၿမင္ေအာင္ hiden လုပ္ေပးမည့္ NQ Vault software ေလးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္..........
 
 
Like · ·

No comments:

Post a Comment