♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Friday, April 26, 2013

Hidden Android Secret Codes For Samsung, HTC, Motorola, Sony, LG And Other Devices << တင္လိုက္တယ္ေနာ္ .. ကလိခ်င္တဲ့ သူ ကလိ ေစဗ်ား

သတိေတာ့ ထားေပးၾကပါ ေနာ္ .. တခ်ိဳ႕ Information ေတြ က ေသခ်ာနားမလည္ပဲ လုပ္လိုက္မိရင္ System ေၾကာင္သြားတတ္လို႕ ပါ ... အားလံုးပဲ .. ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ ဗ်ား ...

*#06# – IMEI number
*#0*# – Enter the service menu on newer phones like Galaxy S III
*#*#4636#*#* – Phone information, usage statistics and battery
*#*#34971539#*#* – Detailed camera information
*#*#273282*255*663282*#*#* – Immediate backup of all media files

*#*#197328640#*#* – Enable test mode for service
*#*#232339#*#* – Wireless LAN tests
*#*#0842#*#* – Backlight/vibration test
*#*#2664#*#* – Test the touchscreen
*#*#1111#*#* – FTA software version (1234 in the same code will give PDA and firmware version)
*#12580*369# – Software and hardware info
*#9090# – Diagnostic configuration
*#872564# – USB logging control
*#9900# – System dump mode
*#301279# – HSDPA/HSUPA Control Menu
*#7465625# – View phone lock status
*#*#7780#*#* – Reset the /data partition to factory state
*2767*3855# – Format device to factory state (will delete everything on phone)
##7764726 – Hidden service menu for Motorola DroidSony Secret Menu
credit to .. redmonpie.com

No comments:

Post a Comment