♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Wednesday, April 24, 2013

ေအာင္ျမတ္ေဌး-ပန္းခ်ီအေျခခံမ်ား


Posted by : White Datha Sunday, March 17, 2013
Photo: ေအာင္ျမတ္ေဌး-ပန္းခ်ီအေျခခံမ်ား
http://www.mediafire.com/?bg8me25k8p2b229
or
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQOVDR3bkdiQmZ5QkU/edit
(Google Document ေဒါင္းလုပ္သည္ ၀ဘ္ဆိုက္၏ဘယ္ဘက္အစြန္ဆံုးရွိ Fileကိုႏွိပ္ Download ကို ႏွိပ္၍ စာအုပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။)

http://www.mediafire.com/?bg8me25k8p2b229
or
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQOVDR3bkdiQmZ5QkU/edit
(Google Document ေဒါင္းလုပ္သည္ ၀ဘ္ဆိုက္၏ဘယ္ဘက္အစြန္ဆံုးရွိ Fileကိုႏွိပ္ Download ကို ႏွိပ္၍ စာအုပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။)

No comments:

Post a Comment