♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Wednesday, April 24, 2013

ပီစီမဂၢဇင္း-A+ စံျပေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ား


Posted by : White Datha Sunday, March 17, 2013

No comments:

Post a Comment