♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Wednesday, April 24, 2013

နည္းပညာ စာအုပ္မ်ားကြန္ျပဴတာနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့စာအုပ္ေလးေတြစုေပးလုိက္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ ကုိေစတန္ေရးတဲ့ စာအုပ္ေတြျုဖစ္ပါတယ္။ Google ကပုိအဆင္ေျပတယ္ဆုိလုိ႔ google မွာပဲတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
More Computer Books ??? Click Here
စာအုပ္ေလးေတြ ဖတ္ျပီး အသိပညာ အတတ္ပညာေတြ တုိးၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment