♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Sunday, June 16, 2013

Huawei Devices အေတာ္မ်ားမ်ား Root လုပ္နည္းsites ေလးပါ

ဆိုဒ္ကေတာ့ တရုတ္ဆိုဒ္ေလးပါ သာမန္အသုံးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕အခက္အခဲေလးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ software ျပဳျပင္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ေဖာ္ျပေပးတာပါ။ေနာက္ဆုံးေပၚHuawei devices Root လုပ္နည္းေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Devices Root လုပ္နည္းမ်ားကို ေဖၚျပပါဆိုဒ္မွာတင္ျပေပးထားပါတယ္

No comments:

Post a Comment