♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Sunday, June 16, 2013

Hacking ပညာ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ Hacking စာအုပ္မ်ား


တခ်ိဳ ႔နည္းလမ္းေလးေတြက ေခတ္ေဟာင္းသြားေပမဲ့ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။ :)

No comments:

Post a Comment