♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Monday, June 10, 2013

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္မည့္ ကြန္ျပဴတာဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္မည့္ ကြန္ျပဴတာဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား

--------------------------------------------------------

အို္င္တီလုိ႔သာ အၾကမ္းဖ်င္းေခၚေပမယ့္ သူက အင္မတန္ က်ယ္တဲ့ ပင္လယ္ၾကီး တစ္ခုပါပဲ။ 

ယင္းက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ပင္လယ္ထဲမွာ ကိုယ္က ဘယ္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လိုင္းကို 

လိုက္စားလို႔အဆင္ေျပမယ္ဆုိတာ

 ကို ေရြးႏိုင္ေအာင္ သိသေလာက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရ ပါတယ္။ 


ကြန္ျပဴတာ အင္ဂ်င္နီယာ (Computer Engineering)


ကြန္ျပဴတာ စက္ပစၥည္းတီထြင္တဲ့ ပညာလို႔ အၾကမ္းဖ်င္း မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

 CPU ဘယ္လိုလုပ္တယ္။ ေမာ္နီတာ ဘယ္လိုလုပ္တယ္။

 ဟာ့ဒ္ဝဲ ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခ်င္းစီတည္ေဆာက္တဲ့ ပညာရပ္ပါပါမယ္။

 ဒါတင္ဘယ္ကအံုးမလဲ။ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ဖန္တီးမွုလည္း ပါဝင္ပါ ေသးတယ္။ CPU ေတာ့လုပ္လိုက္ပါျပီ။ 

ယင္း CPU ဘယ္ဘယ္လို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ မယ္။ 

ဘယ္လို အီလက္ထေရာနစ္ Signal ကိုတုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မယ္ အစရွိသျဖင့္ 

ဟာ့ဒ္ဝဲတင္မကေတာ့ပဲ ေဆာ့ဖ္ဝဲပါ ပါဝင္လာပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ကြန္ျပဴတာ အင္ဂ်င္နီယာ ဆုိတာ ကြန္ျပဴတာ ရဲ ႔ အေျခခံအက်ဆံုး

 ေဆာ့ဖ္ဝဲ နဲ႔ ဟာ့ဒ္ဝဲကို တီထြင္ဖန္တီးတဲ့ ဘာသာ႔ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 


ကြန္ျပဴတာ စနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ (System Engineer)


ကြန္ျပဴတာ အင္ဂ်င္နီယာကေတာ့ ကြန္ျပဴတာေတြ တစ္လံုးျပီး တစ္လံုး တီထြင္လိုက္ပါျပီ။ 

ယင္း ကြန္ျပဴတာေတြ ဘယ္လို စနစ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္မယ္ဆုိတာကို 

ဖန္တီးေပးရမယ့္ အဆင့္ကလည္း တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ 

ဥပမာ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ျဂိဳလ္တုကိုလွမ္းခ်ိတ္မယ္။ ကြန္ျပဴတာ တစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုးခ်ိပ္ဆက္ဖို႔အတြက္ 

ဘယ္လုိ ဟာ့ဒ္ဝဲေတြ ရွိသင့္တယ္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြ ရွိသင့္တယ္။ 

လိုအပ္တဲ့ ဟာ့ဒ္ဝဲနဲ႔ ေဆာ့ဖ္ဝဲ တီထြင္ဖန္တီးေပးသူကို ကြန္ျပဴတာ စနစ္အင္ဂ်င္နီယာလို႔ ေခၚပါတယ္။

 ကြန္ျပဴတာလို႔ေရွ ႔မွာ တပ္ရတဲ့အေၾကာင္း အရင္းက system အင္ဂ်င္နီယာမွာ အျခား 

ဘာသာရပ္ေတြလည္း ထပ္ကြဲေနေသးလို႔ပါ။ 


ကြန္ရက္ အင္ဂ်င္နီယာ (Network Engineer)


ကြန္ျပဴတာ ထြင္တဲ့သူက ထြင္လိုက္ျပီ။

 တစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုး ခ်ိတ္လို႔ရေအာင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြ၊ ဟာ့ဒ္ဝဲေတြလည္း ထြင္လိုက္ျပီ။ 

သုိ႔ေပမယ့္ ယင္း ပစၥည္းေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔က်ေတာ့

 ကြန္ရက္အင္ဂ်င္နီယာက အလုပ္လုပ္ေပးရတာပါ။ Network Engineer ေပါ့။ 

ဒါလည္း အင္မတန္ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး အီးေမးလ္ေတြပို႔လို႔ရေအာင္၊

 ပံုေတြ၊ သတင္းေတြ စီးဆင္းရေအာင္ ဖန္တီးေပးသူ မ်ားက Network Engineer မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီမွာကြန္ျပဴတာတင္ မကေတာ့ပဲ တယ္လီဖုန္း ကြန္ရက္ အင္ဂ်င္နီယာ ဆုိျပီလည္း ရွိပါတယ္။ 

တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက ဆက္စပ္မွု ရွိပါတယ္။ 


ကြန္ျပဴတာ စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘာသာရပ္ (System Administrator)

ကြန္ျပဴတာလည္းရွိျပီ၊ ခ်ိတ္လည္းခ်ိတ္ျပီးျပီ၊ သတင္းအခ်က္အလက္လည္း စီးဆင္းျပီဆုိရင္

 ေနာက္ထပ္ လိုအပ္တာက Administration ပါ။ 

ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားစီးဆင္းေနမွုကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေပးရမယ္။ 

လံုျခံဳေရးဘယ္လိုကာကြယ္ေပးရယ္ အစရွိသျဖင့္ အေတာ္ေလး ကြဲသဗ်။ 

Admin ဆုိတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုက သူက ရွိေနဖို႔လိုအပ္တာေပ့ါ။ 

ယင္း ဘာသာရပ္နဲ႔ Networking ဘာသာရပ္နဲ႔က ကြ်န္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကြ်န္းမီွပါတယ္။

 Network ရသူက Admin ပိုင္းသြားဖို႔လြယ္ျပီး Admin ပိုင္းရသူကလည္း 

Networking ပိုင္းကို သြားဖို႔လြယ္ကူပါတယ္။ 

System Engineer လည္း ဒီလိုင္း ၂ ခုကို အလြယ္တကူ ကူးသြားလုိ႔ ရပါတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ ေပးရမွာေပ့ါ။ 


ကြန္ျပဴတာ ပရိုဂမ္ေရးဆြဲျခင္း ဘာသာရပ္ ( Computer Programmer )


Programmer သို႔တည္းမဟုတ္ Developer သုိ႔တည္းမဟုတ္ coder သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚတာရွိပါေသးတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ပရုိဂမ္မာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

 ဝဘ္ဆိုဒ္ပရိုဂမ္မာလား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲပရိုဂမ္မာလား၊ ဟာ့ဒ္ဝဲမွာ ကုဒ္ ထည့္မယ့္ 

ပရိုဂမ္မာလား အစရွိသျဖင့္ လိုင္းအမိ်ဳးမ်ိဳး ထပ္ကြဲပါေသးတယ္။ 

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားစု ကေတာ့ Web Programmer ေပါ့။

 ေနာက္ထပ္မ်ားလာတာကေတာ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲပရိုဂမ္မာပါ။ 

ဖုန္း app ေလးေတြ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ဆြဲေနၾကတဲ့ လူငယ္ေတြ မ်ားလာလို႔ ဝမ္းသာ ရပါတယ္။ 

ကြန္ျပဴတာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲထြင္ထြင္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲခ်ိတ္ခ်ိတ္

 ယင္းအခ်က္အခ်က္အလက္ေတြကို ခင္းက်င္းျပသမွု အပိုင္းက်ေတာ့ ပရိုဂမ္မာက လုပ္ရတာေပ့ါ။ 

အလြယ္ကူဆံုး ဥပမာ ေျပာမယ္။ စကားျပန္ေပါ့။ က်ေနာ္က ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ကမၻာ အရပ္ရပ္က လူေပါင္းစံုနဲ႔ 

တစ္ေနရာတည္းမွာေတြ႔တဲ့အခါ သူတို႔ဘာေျပာလည္း က်ေနာ္မသိဘူး။

 ဒါကို သိေအာင္ ၾကားမွာ စကားျပန္က ဘာသာျပန္ေပးမယ္။ 

ဘာသာအနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ျပီး သူႏိုင္သေလာက္ ဘာသာျပန္ေပးတယ္။

 ေျပာတဲ့သူက ဝမ္းနည္းတဲ့ စကားဆုိရင္ သူက ဝမ္းနည္းနဲ႔ အမူအရာေလးနဲ႔ ဘာသာျပန္ခ်င္ျပန္မယ္။

ဒီလိုပါ။ ဝဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုကို ကြန္ျပဴတာမွာ ဖြင့္ရင္ ဘယ္လို ဘာသာရပ္နဲ႔ေပၚမယ္။ 

သတင္းေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ ဖတ္ရမယ္။ ဘာကိုရွာရင္ ဘယ္ေနရာမွာ အလြယ္တကူ ေတြ႔ရမယ္။ 

အစရွိသျဖင့္ ေပါ့။ အနီးစပ္ဆံုးအေနနဲ႔ မာ့ခ္ဆူကာဘတ္ဆုိတဲ့

 Facebook တည္ေထာင္သူဟာ PHP programmer တစ္ဦးပါ။ 

Facebook ဆုိတာၾကီး ကို ဖန္တီးဖို႔အတြက္ သူၾကိဳးစားခဲ့တာေလးပါ။ 

ပရိုဂမ္မာ မွာေတာင္ Java လား၊PHP လား၊ C++ လား ဘာလား ညာလား 

လိုင္းက အေတာ္ေလး ထပ္ကြဲ ပါေသးတယ္။ ေနာက္မွ အေသးစိတ္ေျပာတာေပ့ါ။ 


ဝဘ္ဆုိဒ္ ဒီဇိုင္း ဘာသာရပ္ (Web Designer)

ဒါက ပရိုဂမ္မာနဲ႔ နည္းနည္းဆက္စပ္တယ္။ ပရိုဂမ္မာေတြ တစ္ခုျပီးတစ္ခုဖန္တီးေပမယ့္ 

ဒါကို ထည့္ျပ၊ခ်ျပဖို႔က် Design ဆြဲထားတဲ့ Template ရွိဖို႔လိုတယ္ေလ။ 

ဘယ္လို အေရာင္ေလးနဲ႔ ျပမယ္။ ဘယ္လို အျမင္ရွိရမယ္။ 

ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ ဘာေလး ရွိရမယ္။ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ 

Web Designer အဆြဲေကာင္းလို႔ မီလ်ံနာ ျဖစ္သြားတဲ့ သူေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ 

Template ေတြေရာင္းစား တာေပါ့။ Web Designer တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ၆ လသင္တန္းသာ 

တက္ရတယ္ဆုိေပမယ့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔က ၃ ႏွစ္လည္း မလံုေလာက္ပါဘူး။ 

သူကလည္း အျခား ကြန္ျပဴတာ ဘာသာရပ္ေတြလိုပဲ ေလ့လာေလ နက္နဲေလ ဘာသာရပ္ပါ။

 ခုေန Web Designer တစ္ေယာက္ကို သြားေမးၾကည့္ပါလား။

 မင္းတို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကိဳးစားခဲ့ရသလဲလို႔။ ထားလိုက္ပါ။ ေနာက္မွ အေသးစိတ္ ရွင္းပါ့မယ္။ 


ဝဘ္ဆိုဒ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွုး (Webmaster)


ဒါကေတာ့ ေခါင္ခ်ဳပ္ၾကီးေပါ့။ Webmaster တစ္ေယာက္ရဲ ႔ တာဝန္က 

ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ပရိုဂမ္ပိုင္းလည္း တတ္ရတယ္။

 System ပိုင္းလည္းတတ္ရမယ္။ ဆာဗာပိုင္းလည္း တတ္ရမယ္။ Network ပိုင္းလည္း ရရမယ္။ 

ကိုယ္က တာဝန္ယူထားတာေလ။ Google လိုဆုိဒ္မ်ိဳးမွာ Webmaster လုပ္သူဟာ

 ဆုိဒ္ ၅ မိနစ္ေလာက္ေဒါင္းတာနဲ႔ အလုပ္ျပဳတ္ဖို႔ ရာခိုင္ႏွုန္းမ်ားပါတယ္။

 ၅ မိနစ္အတြင္း ဆံုးရံွုးသြားမယ့္ ရွယ္ယာက ကုမၼဏီတစ္ခုလံုးက ဝန္ထမ္းလစာထက္ အဆပိုမ်ားတာကိုး။

 ဒီေတာ့ Webmaster ဟာလည္း ကြန္ျပဴတာ အေျခခံ Web အပိုင္းသြားတဲ့ ပညာရပ္တစ္ခုပါ။

 ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပရိုဂမ္ပိုင္းလုိက္စားသူေတြ သြားတာမ်ားပါတယ္။

 နာမည္ကိုက Web ဆုိေတာ့ Application Layer နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ၾကီးပိုင္ႏိုင္သူမ်ားက

 Webmaster ပိုင္းကို သြားဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္။ 


ကြန္ျပဴတာ ကြန္ရက္ လံုျခံဳေရးအတတ္ပညာ ( Computer Security/ Hacker ) 


ဒါကေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ဝင္စားေနၾကတဲ့ ပညာရပ္ေပါ့။ 

ရုပ္ရွင္ေတြ ဇာတ္လမ္းေတြထဲမွာ ဟက္ကာေတြ အလုပ္မ်ားတာ ေတြ႔ေတာ့ အားက်ၾကတာေပါ့။ 

သူကလည္း နက္နဲတ့ဲ ဘာသာရပ္ တစ္ခုပါ။ Programming တစ္ခုပဲ တတ္ထားလို႔ မရဘူး။ 

Networking လည္းတတ္ရမယ္။ Physical အပိုင္းအရ ဟာ့ဒ္ဝဲပစၥည္းေတြအေၾကာင္း လည္း သိထားရမယ္။ 

OSI Layer ၇ခုလံုး အလုပ္လုပ္ပံုအျပင္၊ ကိုယ္ ကာကြယ္ခ်င္တယ္၊

 ထိုးေဖာက္ခ်င္တဲ့ ပစၥည္း၊ စက္ယႏၱယားေတြ အေၾကာင္းေလ အားလံုး သိရေသးတယ္။

 နာဆာမွာ ဟက္ကာေတြ ေမြးထားတယ္ေလ။

 ဒံုးပ်ံတစ္စင္းဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာကို အင္ဂ်င္နီယာနီးပါး သိရပါတယ္။ 

FBI မွာ ဟက္ကာ ထားတယ္။ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း၊ 

စစ္လက္နက္တည္ေဆာက္မွု အေၾကာင္းေတြလည္း သိရတယ္။

 ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္လည္း သင္ၾကားရတယ္။

 ေျပာမယ္ဆုိ စနစ္လံုျခံဳေရးအမည္ခံ ဟက္ကာ၊ System Security သမား ျဖစ္ဖို႔ဆုိတာ 

သူ႔ေနရာနဲ႔ သူဆုိင္ရာ ပညာရပ္အားလံုးကို သိထားဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ 


အိုင္တီ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ (IT Business)


ကြန္ျပဴတာေပၚျပီဆုိတာနဲ႔ ယင္းကြန္ျပဴတာကိုအေျခခံလုိ႔ ဘယ္လိုစီးပြားေရးလုပ္ရမယ္ဆုိတာ 

ဘာသာရပ္က ေပၚလာျပီးသား။ သူကလည္း မလြယ္ပါဘူး။ 

IT နဲ႔ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္မယ့္သူက ေတာ္ရံု အျပင္က မရဘူးေလ။ 

အိုင္တီနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဗဟုသုတ ေတြ အင္မတန္က်ယ္ျပန္႔ရတယ္။ 

အားလံုးကို အေသးစိတ္သိတာ မဟုတ္ေတာင္ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ဆက္စပ္ နည္းပညာ ပစၥည္းအားလံုးရဲ ႔ 

လုပ္ပံုကိုင္ပံု၊ ပညာရွင္မ်ားရဲ ႔ လုပ္ပံုကိုင္ပံုကို သိထားရတယ္။

 ျပီးေတာ့ ကမၻာ့အိုင္တီစီးပြားေရးအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

 အားလံုး တြက္ခ်က္ျပီး ဒီကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သင့္လား၊ ဒီစက္ရံုေဆာက္သင့္လား။

 E Commerce တစ္ခု စလုပ္သင့္လား ဒါေတြ အားလံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ဆုိတာ

 Geek ေတြက ေတာ္ရံုမလုပ္ႏိုင္ဘူးေလ။ IT Business အသိပညာၾကြယ္ဝ သူက ဒါကို အကြက္ခ်၊

 စီမံခ်က္ခ်ျပီး ေသခ်ာလုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။ သူကလည္း သူ႔အခက္နဲ႔ပဲေနာ။

 ေလ့လာမယ္ဆုိ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ရင္းရမယ့္ ပညာရပ္ပါ။ 

အလုပ္နဲ႔ပါ တြက္ရင္ ၆ ႏွစ္ေလာက္လုပ္ထားဖူးသူမွ IT Business ေလာက မွာ လက္မ ေထာင္ႏိုင္ၾကတာပါ။ 
အဲ့ထက္လည္း မ်ားရင္မ်ားမယ္။ နည္းရင္နည္းမယ္ေပါ့။ ၾကိမ္းေသမေျပာတတ္ပါဘူး။


အျခား ကြန္ျပဴတာ ပရိုဂမ္ အသံုးခ် အတတ္ပညာမ်ား 


၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ ေရပန္းစားလာတဲ့ ပညာေတြေပါ့။ 

သတိမထားမိၾကဘူး။ Computer Animation ပိုင္းကို ေကာင္းေကာင္း ေဆာ့ကစားႏိုင္သူမ်ားဟာ

 ေဟာလိဝုဒ္မွာ ပညာရွင္အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ 

သူက Application မွာ ကစားရတာေလ။ လက္စြမ္းထက္သေလာက္ 3D မွာနာမည္ရလာရင္

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အထိေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပီေတာ့ ရွိပါေသးတယ္။

 Auto CAD, Graphic Desinger, ACCA ကြန္ျပဴတာစာရင္းကိုင္ အစရွိသျဖင့္

 ေျပာမကုန္ေအာင္ မ်ားျပားလွတဲ့ ပညာေတြ ရွိေသးတယ္ေနာ။ 

အားလံုး သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ထူးခြ်န္ရင္ ေျမာက္စားခံရမွာ အမွန္ပါပဲ။ 


အႏွစ္ခ်ဳပ္

က်ေနာ္ေျပာသားပဲ ကြန္ျပဴတာပညာရပ္ဆုိတာ တကယ္ ခပ္ေသာက္လို႔မ ကုန္တဲ့ ပင္လယ္ၾကီးပါ။ 

ဒါေတာင္ ခ်ိတ္ဆက္မွု မပါေသး တယ္။ စက္မွုအင္ဂ်င္နီယာ၊ လ်ွပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ 

မက္ကယ္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားက သေဘၤာေတြ၊ ကားေတြ၊ ေလယာဥ္ေတြ၊ 

အျခား စက္ပစၥည္းေတြကုိ ဖန္တီးတယ္။ ယင္း ဖန္တီးတဲ့ စက္ယႏၱယားေတြ ကို ေမာင္းသူမဲ့လုပ္မယ္၊ 

စစ္လက္နက္ဆန္းေတြ တပ္ဆင္မယ္။ ဘာလုပ္မယ္၊ ဘာလုပ္မယ္။ အားလံုး ကြန္ျပဴတာနဲ႔ထိေတြ႔ရတယ္။ 

ဒီေတာ့ သူတို႔လည္း ကြန္ျပဴတာကို ျပန္ေလ့လာတယ္။ ကြန္ျပဴတာ ပညာရွင္မ်ားလည္း ယင္းပညာေတြကို ျ

ပန္ေလ့လာရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေဆးပညာမွာလည္း ကြန္ျပဴတာေတြသံုးရတယ္။ ဒီအတြက္ လည္း ေ

ဆးပညာရွင္မ်ား ဘက္ကလည္း ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ဆုိင္ရာ ျပန္ေလ့လာရတာေတြရွိပါတယ္။

 ဒီေတာ့မွာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ ေပၚလာတာေလ။ ေျပာမယ္ဆုိ ကုန္ေတာင္ကုန္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ 

ဆက္ေရးေနရင္ ဒီလိုပဲ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ဆုိင္ရာ ဘာာသာရပ္ေတြ တစ္ခုျပီး တစ္ခုတိုးေနအံုးမွာပါ။

မွာခ်င္တာကေတာ့ဗ်ာ။ ကိုယ္က ဘယ္ပညာရပ္ကိုပဲ လုိုက္စား၊လိုက္စား အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ 

အခ်ိန္နဲ႔ ကိုုယ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ အတိုင္းအတာ ကိုလည္း ျပန္တြက္၊ လိုင္းေတာ့မေၾကာင္ေစနဲ႔။ 

ဟုိဟာလည္းျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ဒီဟာလည္း ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ဗ်ာက မ်ားေနရင္ ေနာက္ဘာမွ ျဖစ္မလာဘူး။ 

အထက္က ျပသတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြအားလံုးကို စာဖတ္သူ တစ္ေယာက္ တည္း လုပ္ႏိုင္လို႔လား။ 

စတိဗ္ေဂ်ာ့တို႔၊ ဘီလ္ဂိတ္တို႔ေတာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ သံုးခု၊ ေလးခု ေလာက္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ 

မတားခ်င္ေပမယ့္ အဲ့ထက္ပို လာရင္ေတာ့ မေကာင္းေတာ့ပါဘူး။ Networking ပိုင္းသြားမယ္။ 

ပရိုဂမ္ပိုင္း လည္း ဆက္ေလ့လာမယ္။ IT စီးပြားေရးလည္း အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ယူသြားမယ္။ 

စနစ္လံုျခံဳေရးပိုင္းလညး္ ကူးမယ္။ ဒီေလာက္ဆုိရင္ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိ အားလံုးက 

ဆက္စပ္ေနတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ လိုင္းပူးခ်င္ သပဆုိရင္လည္း အနီးစပ္ဆံုးလိုင္းေတြပဲ ပူးေစခ်င္ပါတယ္။

မေမ့ေအာင္ ထပ္မွာခ်င္ပါေသးတယ္။ Team Work. ။ တိုင္းျပည္တစ္ခု ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆုိတာ network 

အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္တည္း ရွိလို႔ မရဘူး။ ပရိုဂမ္မာပဲရွိလို႔မရဘူး။ အားလံုး သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ရွိရတယ္။

 ျပည့္စံု ရတယ္။ ကိုယ္က မလုပ္ႏိုင္ရင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူကို လက္တြဲေခၚ။ ကိုယ္တတ္တဲ့ ပညာေတြကို 

ဆရာစားမက်န္ျပန္သင္ေပး။ ညီငယ္၊ညီမငယ္ေတြကို ေသခ်ာ ဆံုးမ။ ကိုယ့္နုိင္တဲ့ က႑ကေနပါဝင္လို႔ 

အိုင္တီကြန္ရက္ၾကီးတစ္ခုဖန္တီးရင္ ဘာလို႔တိုင္းျပည္က မတိုးတက္ရမွာလဲ။ က်ေနာ္ သိထားသေလာက္ 

သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ပညာေတြေတြ ကိုယ္စီ ရွိေနပါတယ္။ အားလံုးကို စည္းလံုးေစခ်င္ပါတယ္။ ႏြားကြဲ က်ားဆြဲ တဲ့။ 

တစ္ေယာက္တည္းေတာ္ေနတာမ်ိဳး၊ ထက္ေနတာမ်ိဳးတို႔လည္း ရွိၾကတယ္။ ျပည္ပေရာက္သြားတယ္။ 

အခ်ိဳ ႔က်ေတာ့လည္း ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ပါတယ္။ ေျမေတာင္ေျမာက္ေပးမယ့္သူ မရွိဘူး။ 

အရင္းအႏွီးထုတ္ေပး တဲ့သူ မရွိဘူး။ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔။ ခုမွ တိုင္းျပည္က လမ္းပြင့္စ ရွိဆဲပါ။ 

အားလံုး ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ က႑ကေနၾကိဳးစားေပးၾကပါ။ က်ေနာ္စာေရးသူ ေမာင္ေအာင္ခမ္းက ေ

လးစားစြာ တိုက္တြန္းလို႔ နိဂုံုးခ်ဳပ္လိုက္ ရပါတယ္။

--

ေအာင္ခမ္း (TSJ team)

-
http://blog.techspace.com.mm/2013/05/blog-post_29.html

ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)

No comments:

Post a Comment