♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Sunday, June 16, 2013

မိမိ computer ကို အဆင့္ျမွင့္တပ္ဆင္ျခင္း - ေမာင္ကြန္ပ်ဴတာ


မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ.... ပီစီအဆင့္ျမွင့္တပ္ဆင္ျခင္း - ေမာင္ကြန္ပ်ဴတာ ေရးသားထားတဲ့  ဖတ္ထားသင့္ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ စာအုပ္ေကာင္းေလး တစ္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္... မိမိကြန္ပ်ဴတာကို အဆင့္ထပ္ျမွင့္ဖို႔အတြက္ ဆုိေပမယ့္ system အစိတ္အပိုင္းေတြက အစျပည့္စံုေအာင္ရွင္းျပထားပါတယ္... ပါ၀င္တဲ့ မာတိကာေတြကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ႏွင့္ စာျမည္းသိႏိုင္ရန္ ေရွ႕စာမ်က္နွာ (၅) မ်က္ႏွာကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္.... 

ပံုကို ႏွိပ္ၿပီး အၾကီးခ်ဲ့ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္...
ပီစီအဆင့္ျမွင့္တပ္ဆင္ျခင္း - ေမာင္ကြန္ပ်ဴတာ 
Sharebeast
>>>  Download  <<<

No comments:

Post a Comment