♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Friday, July 5, 2013

Mobile Phone Software Course ( Android + i-OS ) Hardware

Mobile Phone Software Course ( Android + i-OS ) Hardware
သင္တန္းသားမ်ား ထပ္မံလက္ခံေပးပါမည္ ။သင္တန္းေၾကး(၂၄၀၀၀၀)က်ပ္အား ပထမ ဆံုးလေရာက္အပ္ႏွံေသာ ေက်ာင္းသား (၅) ဦးအတြက္ 50% ေလ်ာ့ခ်ေပးပါမည္ (၁၂၀၀၀၀)သာ က်သင့္ပါမည္။(၅)ဦးေနာက္မွ ေရာက္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 25% ေလ်ာ့ပါမည္။(၁၀)ဦး ေနာက္မွ ေရာက္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကံစမ္းမဲ အျဖစ္ (1000G) HD တစ္လံုး မဲေဖါက္ေပးပါမည္။ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား အားလံုးကို 1000G ရွိေသာ Software အခမဲ့ ေပးပါမည္။5000 က်ပ္ျဖင့္ စာရင္းစတင္သြင္းႏီုင္မည္။2 လ အက်ိဳးသက္ေရာက္မူ႕ရွိမည္။
A+ သင္တန္းအတြက္ K&Z မွ ကိုစိုးႀကီးမွ ကိုယ္တိုင္သင္ၾကားေပးပါမည္။
 
သင္တန္းတည္ေနရာ...

IT Palace Computer Training Center
Zegyo Hotel 2nd Floor , Room 205 & 206 , Mandalay
09-402695651 , 09-6802760

No comments:

Post a Comment