♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Tuesday, July 9, 2013

အြန္းလိုင္းမွာ ေငြရွာနည္းအင္တာနက္မွာ ေငြရွာနည္းဆိုၿပီး နည္းမ်ိဳးစံုရွိၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ေဖ့ဘုတ္က သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း အင္တာနက္သံုးရင္း လက္ေတြ ေငြ၀င္ႏိုင္တာလည္း ဒီလိုစီစဥ္ထားပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ♥IT Palace Computer Training Center♥
ကို ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္ သူငယ္ခ်င္းတို႕ မွ ေခၚေဆာင္လာပါက ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္၏ ၀င္ေငြ မွ 5% ႏႈန္း သူငယ္ခ်င္းတို႔ အား ျပန္လည္ခ်ီးျမင့္ပါမည္။အထူးတန္းခြဲ အေနနဲ႔ ဖုန္းျပဳျပင္ခ်င္းႏွင့္ တ႐ုတ္စကားေျပာ တန္းခြဲေတြလည္း ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။လိပ္စာက (ေစ်းခ်ိဳဟိုတယ္ ဒုတိယထပ္ အခန္း 206/207 ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းခန္းမ ဖုန္း-09402695651/096802760
ႀကိဳက္ရင္ Like ေပါ့ေနာ္ ♣

No comments:

Post a Comment