♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Friday, July 19, 2013

Stupid Zombies 2

အရင္ Stupid Zombile ဂိမ္း႔ထြက္လာၿပီး အခု Stupid Zombile 2 ဆိုၿပီးအသစ္ ထြက္ရွိလာတဲ့ဂိမ္းေလးပါ။ လက္တဲ့အာင္ခ်ိန္႔စၿပီး zombies ေလးမ်ားမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ရမယ္ ဂိမ္းေလးပါ။ Stupid Zombile 1 တုံက zombile ေလးမ်ားရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကိုသိ္ပ္ မျမင္ေတြ႔ခဲပါဘူး။ Stupid Zombile 2 မွာ zombile ေလးမ်ားရဲ႕လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ပို႔မို႔ ေဆာ့လိုေကာင္းသြားပါတယ္။  ေဆာ့လို႔အေကာင္းဆုံ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံ ဂိမ္းဆိုလဲမမွားပါဘူး။ ကဲ့ေျပာေန႔တာၾကာတယ္ download ဆြဲၿပီး ေဆာ့လိုက္ၾကရေအာင္

Download link >> Stupid Zombies 2 For Android

Download link >> Stupid Zombies 2 For iPhone / iPod / iPad

No comments:

Post a Comment