♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Thursday, July 11, 2013

Android ျဖင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္လို ့ရမယ့္ ျမန္မာ့စာရင္းကိုင္ေဆာ့၀ဲေကာင္း


MmAccount သည္ အလြန္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ၾကည့္႐ႉ႕လြယ္ေသာ 
အေႂကြးစာရင္းကို မွတ္သားေပးသည့္ app ျဖစ္ပါသည္။
 ေပးရန္ႏွင့္ ရရန္ ရွိေသာ အေႂကြးမ်ားကို အလြယ္ပင္ 
ဖုန္းထဲတြင္ မွတ္စုသဖြယ္ မွတ္သား အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 
ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝခ်င္သူ တစ္ေယာက္အတြက္ မိမိ၏ ေငြေၾကးကို 
စီမံခန္႕ခြယ္တတ္ရန္ အေရးၾကီးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

 Credit - https://www.facebook.com/FelixMyanmar

Download - mmaccount-2-v1.1.apk


No comments:

Post a Comment