♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Sunday, January 12, 2014

Is my Bootrom Old or New?

 ဒါေလးကေတာ့မသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္…
3GS ေတြကုိ ခြဲျခားနည္းေပါ့ေနာ္….
ဟုိးအရင္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ဖုန္းေတြကုိ Old Boot Rom လုိ႕ေခၚပါတယ္….
ေနာက္ထုတ္တဲ့ 3GS မ်ားကုိေတာ့ New Boot Rom ေပါ့ေနာ္……
ဖုန္းေတြကုိဆင္တူေနေတာ့ခြဲျခားရခက္တာေပါ့ေနာ္…….
ဒီေတာ့ခြဲျခားဖုိ႕နည္းနွစ္ခုေပးလုိက္ပါမယ္…..

Serial Number Method နဲ႕ Model Number Method ဆုိျပီးနွစ္နည္းရွိပါတယ္….
ဖုန္းကုိပါ၀ါဖြင့္လုိက္ပါမယ္…..
Setting ကုိသြားလုိက္ပါ…..
General ကုိသြားလုိက္ပါ။
About ကုိထပ္သြားပါ။
Model Number Method ကေတာ့ Model number မွာ MB နဲ႕ MC ကုိခြဲျခားျပီး
ၾကည့္ရတာကုိေျပာတာပါ…..

MC နဲ႕စတဲ့ MC135LL ကေတာ့ New Boot rom ပါ။
MB နဲ႕စတဲ့ MBC135LL ကေတာ့ Old Boot rom ပါ။

No comments:

Post a Comment