♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Thursday, November 21, 2013

Facebook အသုံးၿပဳနည္းစာအုပ္


cbox မွသူငယ္ခ်င္းေတြ ေရးထားတာေတြ႔လုိ႔ တင္ေပးလုိက္တာပါ။ facebookအေကာက္လုပ္နည္းကေနအစ အသုံးၿပဳနည္း အစုံပါတဲ႔အတြက္ 
အသုံးလုိပါက ဒီမွာေဒါင္းယူ နုိင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment