♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Sunday, November 24, 2013

                                    19.11.2013 ေန႔ရက္ျမတ္တြင္
 Mobile သင္တန္းကို လာေရာက္ သင္ၾကားေသာသင္တန္းသူ/သင္တန္းသား မ်ားႏွင့္တကြ လာေရာက္အားေပးၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ မ်ားႏွင့္တကြ မိဘေဆြမ်ိ္ဳးမ်ားအားလံုးကို ဒီေနရာမွ ဂါရ၀ျပဳ ေက်းဇူးအထူးတင္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း
(7)ရက္ (8)နံသားသမီးအေပါင္း စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစေၾကာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။
                                   

No comments:

Post a Comment