♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Thursday, October 3, 2013

GSM Bill စစ္ျခင္း၊ ျဖည့္ျဖင္း၊ Bill လဲြေပးျခင္းမ်ား

Home Screen ေပၚမွာ Widget အေနနဲ႔ သံုးၿပီးေတာ့ GSM Bill စစ္ျခင္း၊ ျဖည့္ျဖင္း၊ Bill လဲြေပးျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္..
Credit - Mpx admin 
မိုးကုတ္ သား


                                                        Downlaod Link

No comments:

Post a Comment