♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Thursday, October 3, 2013

Android အတြက္ သင္ခန္းစာ (၁)

What is android?
Credit - MMSD ေအာင္မင္းဟန္

Android ဆိုတာက မိုဘို္င္းဖုန္းေတြ အတြက္ စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ထားတဲ႕ Operation System တစ္ခုျဖစ္တယ္
Android ဟာ Window နဲ႕ Linux အေပၚမွာ အေျချပဳ ေရးဆြဲထားတဲ႕ System တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္
Android ရဲ႕ Kernal based ကေတာ႕ Linux Kernal ကို အေျချပဳ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္
Linux ဟာလည္း Open Source ျဖစ္တဲ႕ အျပင္ သီျခားဆန္ေသာ Platform ျဖစ္ေနတဲ႕အတြက္ Android ဟာ
ေရရွည္အတြက္ Linux Kernal ကို ေရႊးခ်ယ္ခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္
Android ဟာ ဆုိရင္ Java ေတြ Nokia ေတြ စတင္မထြက္ခင္တည္းက  တည္ေဆာက္ထားခဲ႕တာပါ ဒါေပမဲ႕
သူရဲ႕ System ေတြကို ထုတ္ေဖာ္မျပသခဲ႕ေသးပါဘူး ဘာေၾကာင္႕လဲဆိုရင္ အဲဒီတုန္းက သူရဲ႕ဖန္ရွင္ ေတြ သိပ္
ျပီးေတာ႕ မျပည္႕စုံေသးဖူးလို႕ ယူဆခဲ႕လို႕ပါ အဲဒီအခ်ိန္မွာ Java ေတြ Nokia ေတြရဲ႕ System ေတြကိုေလ႕လာ
ျပီးေတာ႕ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ၉လပုိင္းေလာက္မွာ Android version 1.0 ကို Google နဲဲ႕ တစ္ျခား အဖြဲ႕၀င္ေတြက အစမ္း
သပ္ကာလအေနန႕ စတင္ထုတ္ေ၀ျပီးေတာ႕ Android Os ကို စတင္ခဲ႕ပါတယ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ update ေတြ ကို
ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ခဲ႕ပါတယ္ 1.1,1.5,1.6,2.0,2.1,2.2,2.2.2 အဲဒီ version ေတြကို ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ခဲ႕ပါတယ္
Android ဟာ ဆိုရင္ ၂၀၁၀ခုနွစ္ ေလာက္မွာ ကမာၻေပၚမွာ ေရာင္းအား အေကာင္းဆုံး smart phone အျဖစ္ Android
ရဲ႕ ေနရာတစ္ေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ႕ပါတယ္ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေနရာယူလာတဲ႕ Nokia ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္
ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီထက္ေကာင္းတဲ႕ ဗားရွင္းေတြကို ဆက္လက္ထုတ္ေ၀လာခဲ႕တာဟာ အခုအခ်ိန္အထိပါ
version            code name
1.0                       -
1.1                       -
1.5                  Cupcake
1.6                  Donut
2.0,2.1             Eclair
2.2,2.2.2           Froyo
2.3,2.4             Gringebrerad
3.0                  Honey Comb
4.0,4.0.4           Ice Cream Sandwich
4.1.1,4.1.2,4.3   Jelly bean
5.0                  Key Lime Pie

No comments:

Post a Comment