♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Saturday, August 31, 2013

ဖုန္းတစ္လုံးမွ တစ္လုံး သုိ႔ ေငြ ျဖည္႔ကဒ္ လွမ္းထည္႔နည္း

GSM ေငြျဖည္႔ကဒ္ လႊဲေျပာင္းနည္း
GSM ဖုန္းတစ္လုံးကေန တစ္လုံးကုိ Phone bill လႊဲတဲ႔ ပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။
*123*Pin No* phone Number#
ျပီးလွ်င္ call ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
ဥပမာ
*123*21767533302942356*09402695651#
CDMA ေငြျဖည္႔ကဒ္ လႊဲေျပာင္းနည္း
CDMA ဖုန္းတစ္လုံးကေန တစ္လုံးကုိ Phone bill လႊဲတဲ႔ ပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။
*166* Pin No* phone Number#
ျပီးလွ်င္ call ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။

ဥပမာ
*166*21767533302942356*09402695651#
GSM ကေန GSM။
CDMA ကေနCDMA ပဲလႊဲလုိ႔ရတာေနာ္။
ေငြျဖည္႔ကဒ္ အမ်ဳိးအစားတူ ရပါမယ္။

No comments:

Post a Comment