♥ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ♥

Friday, December 6, 2013

 ၂၇ ႀကိမ္ေၿမာက္ အေရွ.ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ ပြဲစဥ္အခ်ိဳ.ကို ၇န္ကုန္ၿမိဳ.တြင္ ၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္ ။ 
 ထိုပြဲမ်ားအနက္ အားလံုးလိုလို စိတ္၀င္စားႀကေသာ အမ်ိဳးသား အုပ္စု ေဘာလံုး;ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို သု၀ဏ ေဘာလံုးကြင္း တြင္ က်င္းပမည္ၿဖစ္သည္ ။ ၇ိုးရိုးတန္း လက္မွတ္မ်ားကို ၂၀၀၀ ႏွင္. အထူးတန္း လက္မွတ္မ်ားကို ၄၀၀၀ သတ္မွတ္ထားသည္ဟုသိရပါသည္ ။လက္မွတ္မ်ားကို My Asia Company Website တြင္ ၂၇ ရက္ေန.က စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန.တြင္ ရန္ကုန္ ၊မႏၱေလး ၊ေနၿပည္ေတာ္ ေဘာလံုးကြင္းမ်ားႏွင္. 4 Digital ခန္းမမ်ားတြင္ေရာင္းခ်မည္ ဟုသိရၿပီး နိဳင္ငံသားကဒ္ ယူေဆာင္သြား၇န္ လိုအပ္ကာ တစ္ကဒ္လွ်င္ ၂ေစာင္ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟုဆိုသည္ ။ ၿမန္မာအမ်ိဳးသား ေဘာလံုးအသင္းအေနၿဖင္. ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန.ညေန ၆နာရီ ၄၅ တြင္ ကေမၻာဒီးယားအသင္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန. ၆နာရီ ၄၅ တြင္ တီေမာ ၊ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ ညေန ၆နာရီ ၄၅ တြင္ထိုင္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန. ၆နာရီ ၄၅ တြင္ အင္ဒို အသင္းတို.နွင္. ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ၿဖစ္သည္ ။ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲကိုမူ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန.တြင္ ေနၿပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီ၇ိ ကစားကြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး  ထိုကြင္းတြင္ပင္ ၂၁ ရက္ေန. ညေန၄နာရီ တတိယလုပြဲ ၇နာရီခြဲ တြင္ ဗိုလ္လုပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ၿဖစ္သည္ ။

No comments:

Post a Comment